Το Κέντρο μας, αφουγκραζόμενο την ανάγκη για εκμάθηση των Αγγλικών και από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δημιούργησε ειδικά τμήματα ενηλίκων που σα σκοπό έχουν την εκμάθηση της γλώσσας με τρόπο εύκολο και ευχάριστο. Το μάθημα γίνεται με τη βοήθεια ειδικών για ενήλικες βιβλίων και χωρίς να υπάρχει ανάγκη για δουλειά στο σπίτι. Η χαρά στα μάτια των ενηλίκων μαθητών μας είναι τόσο μεγάλη που μας οπλίζει με θέληση να προσφέρουμε το μέγιστο, με ελάχιστο για αυτούς κόστος.

SPECIAL OFFER:
Ένας γονέας μαθητή μας μπορεί ΔΩΡΕΑΝ να παρακολουθήσει κάποιο από τα τμήματα ενηλίκων για ολόκληρο το χρόνο !!!


Επιστροφή στην Αρχική μας Σελίδα!