Στο Κέντρο μας η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας γίνεται ¨παιχνιδάκι¨.

Μάθετε γρήγορα και εύκολα τη πιο αριστοκρατική γλώσσα του κόσμου!

Από τα πρώτα στάδια εκμάθησης, οι μαθητές έρχονται άμεσα σε επαφή με τη σωστή χρήση της γλώσσας, με επεξηγήσεις στα Γαλλικά και στα Ελληνικά, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά στα Γαλλικά!

Η σωστή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται την επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων Delf, Dalf και Sorbonne.

Εκτός όμως από την απόκτηση πτυχίων, στόχος μας είναι οι μαθητές να κατέχουν τα γαλλικά σε βάθος ερχόμενοι σε επαφή και με την γαλλική κουλτούρα με τη βοήθεια εξωσχολικών βιβλίων και περιοδικών.


Επιστροφή στην Αρχική μας Σελίδα!