Στο Κέντρο μας η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό.

Αυτό μας το εξασφαλίζει η τεράστια εμπειρία μας, καθώς και χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων όπως tablets μέσα στη τάξη, interactive whiteboards κ.λ.π.

Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους φορείς διοργάνωσης εξετάσεων.

------

Επιστροφή στην Αρχική μας Σελίδα!